Gyógyszerkereső

Gyógyszerek nevei, Acetilszalicilsav

A szabályzat a márkanevek közé a gyártmányokat, termékeket és készítményeket stb.

gyógyszerek nevei

A gyógyszerek többféle néven is ismertek: védjegyzett név, a gyógyszerkészítmény neve, hatóanyagnév nemzetközi szabadnév, gyógyszerkönyvi név és kémiai név.

A gyógyszerek neve védett, tehát védjegyük van, amelyet az jellel jelölünk Aspirin. Ezért mondjuk a gyógyszer gyártmánynevét védjegyzett névnek.

Minden gyógyszer méreg? – A gyógyszercsoportok gyakori mellékhatásai

A védjegyzett névvel együtt a gyógyszer megnevezésében csaknem mindig a gyógyszerformát kenőcs, tabletta, drazsé, szemcsepp, por, injekció stb. A gyógyszer megnevezése kiegészülhet a célcsoport különírjuk.

Megjelenés: NSAID-ok vascularis és gastrointestinalis mellékhatásai A nem szteroid gyulladásgátlók a szelektív COX-2 gátlókat is beleértve vascularis és gastrointestinalis GI hatásait, mellékhatásait igazán széles körben folytatott elemzés eddig nem vizsgálta.

A gyógyszerforma neve utalhat a használati módra inhalációs aeroszol. A kiegészített védjegyzett név a gyógyszerkészítménynév. Ez is tulajdonnév.

gyógyszerek nevei

Ha a gyógyszer megnevezésében védjegyzett név helyett a hatóanyagnevet adják meg, a forgalomba hozatali engedély jogosultjának nevét vagy védjegyét is fel gyógyszerek nevei tüntetni cisplatin [a hatóanyagnév angolul] Cisplatin-Ebewe [a gyógyszerkészítmény neve].

Ha a végződés nem megszokott hangértékű, vagy a név néma betűre végződik, a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk Afrin orrspray-t, Betadine-t.

Kis drogkalauz

A toldalékok tőnyújtó hatását is jelöljük Aspro, Asprót. Ezek helyett tanácsos a szerkezetes megoldás Codein-acisal adagolásával. Az ilyesféléket kisbetűvel és gyógyszerek nevei írjuk aszpirin.

gyógyszerek nevei

Hogy mikor melyiket alkalmazzuk Aspirin vagy aszpirinaz a szövegkörnyezettől függ. A szakirodalomban a védjegyzett neveket szokásosan köznevesült védjegyzett névként is írjuk. Ezekkel a toldalékot és az utótagot is egybeírjuk aszpirint szedett, aszpirinkezelést is kapott.

Így NE szedj gyógyszert!

Meghatározás A hatóanyag nemzetközi szabadneve a gyógyszerben található hatóanyag egyfajta vegyület hivatalosan és nemzetközileg meghatározott neve, amelyet az Egészségügyi Világszervezet WHO ajánlására nevezünk nemzetközi szabadnévnek INN-név; International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances.

Egységesített A hatóanyagnév szabad név, ugyanaz a hatóanyagnév különböző védjegyzett gyógyszerben is előfordul.

Ezek a gyógyszerek állványedényének szignatúráján is szerepelnek.

A gyógyszerek nemzetközi szabadneveit, vagyis a hatóanyagneveket, a WHO szervezi és tartja nyilván, új javaslatokat a WHO-nak kell benyújtani nemzetközileg szabályozott előírások szerint. Megjegyzés: Nem mindegyik hatóanyagnévnek van nemzetközi szabadneve: a nagyon régóta alkalmazott anyagnevek közül a teljesen egyértelműeknek, mint például kodein, morfin, a WHO nem tartotta szükségesnek az INN-név megalkotását.

Ízületi- és izomfájdalmak localis készítményei

Írásmód, toldalékolás, utótagok kapcsolása A hatóanyagnév nem tulajdonnév, következésképpen gyógyszerek nevei kezdőbetűvel írjuk. Az angol és latin írásmódú hatóanyagneveket az idegen szavak írásszabályai szerint toldalékoljuk, és ekként kapcsoljuk az utótagokat is. A magyarosan írottakhoz a toldalékot és az utótagot is közvetlenül kapcsoljuk, az gyógyszerek nevei szavak írásmódjának megfelelően.

Ha a hatóanyagnévben kötőjel van szerkezeti kötőjela toldalékot közvetlenül, az utótagot kötőjellel kapcsoljuk vö oldal.

Gyógyszerkereső

A magyar nyelvű dolgozatokban stb. A gyógyszerkönyv célja a gyógyszerek állandó és egységes minőségének biztosítása. Az egyes gyógyszerkészítmények gyártási folyamatával és minőségével kapcsolatos részletes előírások az adott készítmény törzskönyvi leírásában olvashatók, amelyet a gyógyszerértékelő hatóság Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet a forgalomba hozatali engedélyezési gyógyszerek nevei értékel.

Az első Magyar gyógyszerkönyv ben lépett hatályba, amelyet a XIX. A gyógyszerkönyv egyes kiadása hűen tükrözi a gyógyszerészet, a gyógyszerellenőrzés fejlődését.

Az otthoni fájdalomcsillapítóktól kezdve a vényköteles orvosságokig minden gyógyszernek van mellékhatása.

Minden egyes kiadást az adott kor vezető szakembereiből álló szerkesztőbizottság szerkesztett, ezt a megbízatását az Országos Közegészségi Tanácstól, illetve a második világháború után az egészségügyi minisztertől kapta. A folyamatosan csiszolódott gyógyszerkönyvi szaknyelv, amely a kémia, a biológia, a mikrobiológia, a botanika, a gyógyszertechnológia, a matematika, a fizika és egyéb tudományágak szaknyelvének elemeit egyaránt felhasználja, hozzájárul e tudományágak szaknyelvének fejlődéséhez és egységesüléséhez.

A gyógyszerkönyvek tehát gyógyszerek nevei gyógyszergyártás és gyógyszerellenőrzés nemzeti, illetve ma már európai szintű egységesítését célzó, kötelező erejű kiadványok, amelyek a gyógyszeriparban nélkülözhetetlenek, illetve Magyarországon minden egyes gyógyszertárban is megtalálhatók Szalai Hilda Németh Tamás személyes közlése.

gyógyszerek nevei

A gyógyszerkönyvi nevek: A magyar gyógyszerkönyvekben szereplő gyógyszeranyagoknak hatóanyagoknak vagy segédanyagoknak hagyományosan latin és magyar nevük van. A nyolcadik Magyar gyógyszerkönyvben a latin nevek azonosak az Gyógyszerek nevei gyógyszerkönyvben szereplő latin nevekkel, vagyis az Európai gyógyszerkönyvi egyezményhez European Pharmacopoeia Convention csatlakozott államok esetében a gyógyszeranyagok latin névjegyzéke egységes.

A latin nevek Európában használatosak, de például az Amerikai gyógyszerkönyvben United States Pharmacopoeia, USP a gyógyszeranyagokat kizárólag angolul írják. A gyógyszerkönyvi nevek némileg eltérőek lehetnek az INN-nevektől: ellentétben a gyógyszerkönyvi nevektől, az INN-nevek ugyanis gyógyszerek nevei nem jelzik, hogy a hatóanyag só formájában, illetve hidrátként szerepel Szalai Hilda Németh Tamás személyes közlése.