aritmia in English - Hungarian-English Dictionary | Glosbe

Can high blood pressure cause irregular heartbeat

Képernyőfotók

Got minimal life signs, severe cardiac arrhythmiablood pressure dropping fast. Minimális életjelek, súlyos szívritmuszavar, vérnyomás gyorsan esik. Stress - induced arrhythmia could be caused by long qt syndrome. A stressz okozta aritmiát a hosszú qt szindróma okozhatja.

Slow heart rate does not increase risk of heart disease -- ScienceDaily

Once an acute arrhythmia has been terminated, ongoing treatment may be indicated to prevent recurrence. Miután az akut aritmia megszűnt, folyamatos kezelés jelezhető a kiújulás megelőzésére. Copy Report an error While there is strong evidence that the trigger for Torsades de Pointes comes from afterdepolarisations, it is less certain what sustains this arrhythmia.

Habár szilárd bizonyíték van arra, hogy a Torsades de Pointes kiváltója az utópolarizációkból származik, kevésbé biztos, hogy mi tartja fenn ezt az aritmiát.

édesítőszerek és a cukorbetegség

An ' arrhythmia ' refers to an abnormal rhythm or speed of rhythm of the heartbeat. Copy Report an error Arrhythmia suppression involves the use of medications or surgical procedures that attack the underlying cause of the arrhythmias associated with LQTS. Az aritmia elnyomása olyan gyógyszerek vagy műtéti eljárások alkalmazását jelenti, amelyek megtámadják az LQTS - hez kapcsolódó aritmiák kiváltó okát.

type 2 diabetes treatment

Inhaling butane gas can cause drowsiness, unconsciousness, asphyxia, and cardiac arrhythmia. A butángáz belégzése álmosságot, eszméletlenséget, asphyxiát és szívritmuszavart okozhat. Horses that consume the plant show signs of anorexia, depression, incontinence, colic, weakness, and cardiac arrhythmia. A növényt fogyasztó lovak anorexia, depresszió, inkontinencia, kólika, gyengeség és szívritmuszavar jeleit mutatják.

Some types of arrhythmia result in cardiac arrest, or sudden death. Az aritmia egyes típusai szívmegállást vagy hirtelen halált okoznak.

insulin algorithm type 1 diabetes mellitus

Medical assessment of the abnormality using an electrocardiogram is one way to diagnose and assess the risk of any given arrhythmia. A rendellenesség elektrokardiogrammal történő orvosi felmérése az egyik módja cukorbetegség méz adott ritmuszavar diagnosztizálásának és értékelésének. Omar Bradley This arrhythmia can be underlain by several causes, which are best divided into cardiac and noncardiac causes.

Ezt az aritmiát több ok is befolyásolhatja, amelyek a legjobban szív - és nem - szív okokra oszthatók. The term cardiac arrhythmia covers a very large number of very different conditions.

A szívritmuszavar kifejezés nagyon sok nagyon eltérő állapotot foglal magában. Several groups of drugs slow conduction through the heart, without actually preventing an arrhythmia. Számos gyógyszercsoport lassítja a szívvezetést a szívben, anélkül, hogy ténylegesen megakadályozná az aritmiát. Arrhythmia termination involves stopping a life - threatening arrhythmia once it has already occurred.

Beta Blockers for Hypertension (high blood pressure), Arrhythmias (irregular heartbeat)

Az aritmia befejezése magában foglalja az életveszélyes aritmia leállítását, ha már megtörtént. In the event of arrhythmiaa pacemaker may be surgically inserted into the conduction system.

Aritmia esetén a szívritmus - szabályozót sebészeti úton be lehet vezetni a vezetőrendszerbe. Copy Report an error Arrhythmiaalso known as cardiac arrhythmia or heart arrhythmiais a group of conditions in which the heartbeat is irregular, too fast, or too slow.

Az aritmia, más néven szívritmuszavar vagy szívritmuszavar, olyan állapotok csoportja, amelyekben a szívverés szabálytalan, túl gyors vagy túl lassú.

mantra a diabétesz kezelésére

The treatment of torsades de pointes aims to restore a normal rhythm and to prevent the arrhythmia recurring. A torsades de pointes kezelésének célja a normális ritmus helyreállítása és az aritmia kiújulásának megakadályozása.

aritmia in English - Hungarian-English Dictionary | Glosbe

In children, the most common cause of cardiopulmonary arrest is shock or respiratory can high blood pressure cause irregular heartbeat that has not been treated, rather than a heart arrhythmia.

Gyermekeknél a kardiopulmonáris leállás leggyakoribb oka a sokk vagy a kezeletlen légzési elégtelenség, nem pedig a szívritmuszavar. Copy Report an error Most instances can high blood pressure cause irregular heartbeat acute overdosage result in only sedation, hypotension and tachycardia, but cardiac arrhythmiacoma and death have occurred in adults. Az akut túladagolás legtöbb esetben csak szedációt, hipotenziót és tachycardiát eredményez, de felnőtteknél szívritmuszavar, kóma és halál fordult elő.

Copy Report an error This procedure may be completely curative for some forms of arrhythmiabut for others, the success rate remains disappointing. Ez az eljárás teljesen gyógyító lehet az aritmia egyes formáira, de másokra nézve a siker aránya továbbra is kiábrándító.

láb duzzanata diabetes okok és a kezelés

Atrial fibrillation is the most common arrhythmia and affects more than 33 million people worldwide. A pitvarfibrilláció a leggyakoribb aritmia, és világszerte több mint 33 millió embert érint.

száraz üszkösödés alsó végtagok cukorbetegség kezelésének

The most common symptom of an arrhythmia is an awareness of an abnormal heartbeat, called palpitations. Az aritmia leggyakoribb tünete a rendellenes szívverés észlelése, amelyet szívdobogásnak hívnak. A resting heart that beats slower than 60 beats per minute, or faster than beats per minute, is regarded as having an arrhythmia.

A nyugalmi szívet, amely 60 - nál lassabban, vagy - nál gyorsabban ver, szívritmuszavarnak tekintjük. How many of the other files showed malignant arrhythmias?

A többi fájl közül hány mutatott rosszindulatú aritmiát? Copy Report an error Diltiazem, sold under the brand name Cardizem among others, is a calcium channel blocker medication used to treat high blood pressure, angina, and certain heart arrhythmias. A többek között Cardizem márkanéven forgalmazott diltiazem egy kalciumcsatorna - blokkoló gyógyszer, amelyet magas vérnyomás, angina és bizonyos szívritmuszavarok kezelésére használnak.

Very rarely, elongation of the QT interval may occur, increasing the risk of potentially fatal arrhythmias. Nagyon ritkán előfordulhat QT - intervallum megnyúlása, ami növeli a potenciálisan halálos aritmiák kockázatát.

Some arrhythmias do not cause symptoms and are not associated with increased mortality. Egyes aritmiák nem okoznak tüneteket, és nem kapcsolódnak a megnövekedett halálozáshoz.

The anesthetic use of chloroform has been discontinued because it caused deaths due to respiratory failure and cardiac arrhythmias. A kloroform érzéstelenítő alkalmazását abbahagyták, mert a légzési elégtelenség és a szívritmuszavarok miatt haláleseteket okozott. Arrhythmias can also be found in the fetus.