Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Cukorbetegség világnapja - november

Cukorbetegség magyarországon statisztika,

Látták: Átírás 1 A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe A magyarországi cukorbetegség epidemiológiájának és betegségterhének pontos jellemzésére alapvetően háromféle adatra van és mint a későbbiekben láthatjuk, lenne szükség: a betegpopuláció nagyságára és alakulására vonatkozó adatok, a betegség kezelésére vonatkozó költségadatok, és a betegek életminőségére, funkcióvesztésére vonatkozó adatok.

Ezek segítségével pontosan elhelyezhető lenne a cukorbetegség a társadalomban, de mivel ilyen adatok kellő pontossággal nem állnak rendelkezésre, kénytelenek vagyunk engedményeket tenni: részben becslésekre, nemzetközi vizsgálatokra hagyatkozni, vagy éppen az adatok vizsgálatának szempontjában megalkudni.

A kezdeményezéshez mára ország csatlakozott.

Ahhoz, hogy a kapott eredményeket viszonyíthassuk valamihez, érdemes figyelembe venni a nemzetközi adatokat is. Fontos már itt előrebocsátani, hogy a cukorbetegség epidemiológiájában, és betegségterhének meghatározásában a diabetes mellitusnak önmagában marginális szerep jut, mivel az elvesztett életévek, halálozások és költségek javarészt a cukorbetegség és annak kezelésének szövődményeiből pl.

Legfrissebb kongresszusok

A cukorbetegség epidemiológiája Magyarországon Az első pont mögött rejlő tények feltárásához érdemes nemenként és természetesen összesítve cukorbetegség magyarországon statisztika régiónként megvizsgálni a cukorbetegek előfordulását. A magyar cukorbetegek számának alakulása és nemi megoszlása, Férfiak Nők Összesen Adatok forrása: KSH Az itt bemutatott adatok alapján elmondható, hogy a cukorbetegek száma Magyarországon és között konstans növekvő tendenciát mutatott.

A nemi arányokban érdemi változás nem történt. Érdekesség, hogy a cukorbetegek abszolút számát tekintve a második és a harmadik helyen a Dél- Alföld és az Észak-Alföldi régió található.

cukorbetegség statisztika magyarország

Ez azért tekinthető szokatlannak, mivel ezeknek a régióknak a demográfiai jellemzői pl. A cukorbetegség terjedésének a sebességére vagyis a cukorbetegség incidenciájára vonatkozóan csak hozzávetőleges módon adhatunk becslést.

cukorbetegség magyarországon statisztika

A nemzetközi összehasonlításra a legalkalmasabb fellelt adat az International Diabetes Federation-től származik. Jelen feladatban azért választottam ezt az adatforrást, mert a szervezetnél állt rendelkezésre azonos módszertannal készült, azonos időpontra vonatkozó, kellő mennyiségű adat. Jelen adatok alapján elmondható, hogy nemzetközi viszonylatban nem tekinthető sem kiugróan magasnak, sem pedig alacsonynak a cukorbetegség magyarországi becsült prevalenciája.

 • Rosszul lett egy 17 éves cukorbeteg lány, magára hagyták.
 • Diabétesz kezelésében gogulan
 • Megduplázódott a cukorbetegek száma Magyarországon Origo
 • Megduplázódott a cukorbetegek száma Magyarországon
 • A diabetes levél csomók
 • A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe - PDF Ingyenes letöltés
 • Diabetes emberek receptek cukorbetegség kezelésére
 •  Да.

A hasonló fejlettségű országokkal Csehország, Lengyelország összehasonlítva is ugyanerre a következtetésre juthatunk. A korábban idézett vizsgálatok 1, 2 eredményeivel nagyságrendileg összhangban áll a Magyarországra adott diabetes mellitus cukorbetegség magyarországon statisztika. A diabetes mellitus epidemiológiájának részletesebb jellemzésére a diabetessel összefüggésbe hozható mortalitás mutatója lehet alkalmas. A cukorbetegség költségei: nemzetközi adatok Egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadás néhány európai országban, Kiadás euróban kifejezve, becslés Adatok forrása: International Diabetes Federation Az ábrán szereplő adatok a költségeket finanszírozói szempontból vizsgálják becslik.

Az ábra alapján elmondható, hogy az egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadás Magyarországon nemzetközi viszonylatban alacsonynak mondható.

Hasznos oldalak:

A becsült összeg többé-kevésbé összhangban van a mások által 1 becsült értékkel. Kérdéses azonban, hogy az egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadást nem befolyásolja-e a betegség prevalenciája, vagy inkább cukorbetegség magyarországon statisztika ország gazdasági teljesítőképességétől függ.

Ennek az összefüggésnek a felderítésére megvizsgáltam ezeknek a tényezőknek a korrelációját, cukorbetegség magyarországon statisztika országok szélesebb körét vizsgálva. Ezek az eredmények természetesen csak hozzávetőlegesen diabétesz kezelésében diploma, mivel a felhasznált GDP adatok re vonatkoznak. A cukorbetegség magyarországi költségei A cukorbetegség magyarországi költségeinek meghatározásához más magyarországi kutatáshoz hasonlóan 1 az OEP gyógyszerforgalmi adataiból válogattam le az A10A és A10B ATC-kódú gyógyszereket a es időszakra vonatkozóan.

cukorbetegség magyarországon statisztika

A magyar cukorbetegek ellátási költségei, finanszírozói- és betegszempontból millió Ft 3 ,75 mft 5 ,59 mft 4 ,37 mft 4 ,39 mft66 mft87 mft27 mft67 mft Térítési díj Társadalombiztosítási támogatás összege Fogyasztói ár Adatok forrása: OEP A kapott adatokat felbontottam társadalombiztosítási támogatási összegre, illetve beteg által fizetendő térítési díjra, hogy bemutathassam a finanszírozói, illetve a beteg szempontját a finanszírozásban.

Az adatok szemrevételezése után megállapítható, hogy a vizsgált négy évben fogyasztói ár alapján számított kiadások emelkedő tendenciát mutattak.

cukorbetegség statisztika magyarország - cukorbetegség gyógyítása alternatív módszerekkel

Ezen belül az arányok a támogatási összeg, illetve a térítési díj között változóan alakultak. Finanszírozói szempontból a cukorbetegség éves szinten egy 20 milliárd forint körüli teher, betegszempontból pedig egy körülbelül 5 milliárd 6 7 forintos tétel. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi összeget kizárólag a és ezer fő közötti cukorbeteg magyar adja össze, míg a 20 milliárdos finanszírozói tételt a járulékfizetők, illetve a költségvetés biztosítja.

Ez a méltányos finanszírozásra és problémáira hívja fel a figyelmet: arányos-e ez a finanszírozási plusz teher, amit a cukorbetegekre helyezünk? A jobb szemléltethetőség érdekében nézzük meg a kiadások forrásainak arányát a fogyasztói árban.

A szülők felelőssége vitathatatlan

Társadalombiztosítási támogatás összege a fogyasztói ár százalékában Térítési díj a fogyasztói ár százalékában Adatok forrása: OEP A támogatási összeg és a térítési díj arányának a változása szorosan összefügg az egészségpolitikai folyamatokkal: ben, amikor már és még jelen voltak az egészségügyi rendszerben a látványos co-payment eszközök, a betegek által fizetendő térítési díj nagyobb szerepet kapott a cukorbetegség költségeinek finanszírozásában. Ezután a peak után a térítési díj aránya a fogyasztói áron belül ismét csökkenni kezdett, de vegyük észre, hogy a társadalombiztosítási támogatás összege re sem tért vissza a os értékre.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mégis mire számíthatunk a cukorbetegség finanszírozói terhének változása tekintetében. Ez a tendencia egy egészségpolitikai döntéshozatal hatásának köszönhető, mely során az orális antidiabetikumokat, valamint az inzulinokat egy szélesebb betegkörnek tették társadalombiztosítási támogatás mellett elérhetővé, valamint megváltoztatták ezen készítmények finanszírozását.

Mint korábban is említettem, a különféle kockázatok nem a cukorbetegségben önmagában, hanem inkább az általa okozott szövődményekben manifesztálódnak, nincs ez másképp a pénzügyi kockázatok esetében sem. Bár több, külföldön készült 4, 5 tanulmányban bemutatnak költségadatokat, ezeknek az általánosíthatósága az egészségügyi rendszerekben tapasztalható cukorbetegség magyarországon statisztika okán erősen megkérdőjelezhető.

 1. Szomorú statisztika a cukorbetegségről | Szombathelyi Hírek
 2. Внезапно он все понял.
 3. Inzulinrezisztencia teszt 3 pontos

Életminőség és hasznosság A cukorbetegség kapcsán már korábban említettem, hogy az igazán nagy kockázat nem a diabetes mellitusban, hanem annak szövődményeiben rejlik. Ez a kockázat nem csak a költségekre és nem kívánatos események bekövetkeztére van hatással, hanem a beteg mindennapi életére is.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

Ahhoz, hogy közelebb jussunk a cukorbetegség társadalmi terhének megbecsléséhez, ismernünk kell legalább egy közelítő értéket, ami jellemzi a beteg mindennapi életében bekövetkezett hasznosság-csökkenést. A HUI skáláján 0,0 minimumértékkel szerepel a halál, és 1,0 maximumértékkel a tökéletes egészség állapota.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a cukorbetegek egyes alcsoportjai között is különbségek lehetnek a HUI értékek tekintetében. A cukorbetegséggel összefüggő életminőség-változásról további értékes információkat szolgáltat Norris tanulmánya 8, ami szerint a cukorbetegség megkétszerezi a depresszió kockázatát, és szoros összefüggésben áll a társadalmi szerepek betöltésére való képességgel, a munkavállalással és más egyéb funkcióval is.

Összefoglalás és értelmezés A dolgozatomban igyekeztem betekintést adni a diabetes mellitus magyarországi epidemiológiájába és betegségterhébe, illetve ezzel párhuzamosan elhelyezni ezeket az adatokat nemzetközi kontextusukban.

A kismama táplálkozása a baba felnőttkori egészségét is meghatározza

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a cukorbetegség nem csak a világon, hanem Magyarországon is egyre több embert érint, akik ellátása lassan, de folyamatosan tovább és tovább terheli a finanszírozó, és a beteg kasszáját egyaránt. A cukorbetegség társadalmi költségének meghatározása még ezen ismeretek cukorbetegség magyarországon statisztika is nehézkes.

Egy adott betegség epidemiológiájának és betegségterhének vizsgálata az egészségügyi technológiák értékelésének egyik legfőbb eleme.

Jelentősége leginkább az adott betegség cukorbetegség magyarországon statisztika vagy kezelésére alkalmas terápiák egészségnyereségének meghatározásában érhető tetten.

Egy egyszerű példával megvilágítva, hiába érünk el látványos javulást a cukorbetegek HbA 1c szintjében, ha a kezeltek a terápia alatt gyakorlatilag éberkómában tengődnek. Hasonlóan az egészségnyereséghez, a költségek meghatározásánál is nélkülözhetetlen adatokat szállít az cukorbetegség magyarországon statisztika egy, a társadalomban túlságosan elterjedt betegség kezelése túlterhelheti a finanszírozót.

Az új terápiák befogadásánál gyakran cukorbetegség magyarországon statisztika az adott betegség terhére a beteg szempontjából, ami mellett minden esetben figyelembe kellene venni a finanszírozóra és ezáltal közvetve az egész társadalomra kirótt cukorbetegség magyarországon statisztika.

Innen már csak egy lépés a költséghatékonyság fogalma, tehát a betegség epidemiológiája és betegségterhe egyfajta alapot képez az egészséggazdaságtani elemzések számára.

cukorbetegség magyarországon statisztika

A dolgozat megírását nagyban nehezítette, hogy a cukorbetegséggel kapcsolatos adatokat több apró forrásból kellett összegyűjteni, külön figyelemmel kísérve az egyes adatok előállításának módszertanát. A cukorbetegek életminőségét vizsgáló kutatások terén abszolút vákuum uralkodik Magyarországon, ezért ez a terület további kutatások alanya lehet. Croat Med J.

Economic costs of diabetes in the U. Gadag: Diabetes and its impact on health-related quality of life: a life table analysis. R: A language and environment for statistical computing.

cukorbetegség magyarországon statisztika